Registracija i kotizacija

Sustav za registraciju i podatci o plaćanju kotizacije bit će dostupni na mrežnim stranicama konferencije nakon roka za predaju sažetaka. Svi prihvaćeni sudionici bit će pravovremeno obaviješteni o daljnjim koracima.

U sustavu registracije i plaćanja možete izvršiti uplatu i to:

◄ rana registracija i plaćanje u iznosu od 1200,00 kn za izlagača

◄ rana registracija i plaćanje u iznosu od 600,00 kn za slušača konferencije

◄ kasna registracija i plaćanje u iznosu od 1400,00 kn za izlagača

◄ kasna registracija i plaćanje u iznosu od 700,00 kn za slušača konferencije