Keynote Speakers and Lecturers

13/07/2021


Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Simpozij: Pedagogija i psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina

Michael George, Religious Studies Department, St. Thomas University, Fredericton, Canada
Simpozij: Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Katja Bakija, Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, Hrvatska
Simpozij: Metodički pristupi odgoju i obrazovanju

Ante Bežen, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Simpozij: Metodički pristupi odgoju i obrazovanju

Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Simpozij: P(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture

Janez Skela, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Simpozij: Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezika

Vatroslav Zovko, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Simpozij: Uloga i mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učitelja

Edith Schneider, Institut für Didaktik der Mathematik, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Österreich
Simpozij: Novi izazovi u nastavi matematike

Ivan Prskalo, Marko Badrić, Marija Lorger, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Simpozij: Kineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju

Rolf Laven, Pädagogische Hochschule Wien, Österreich
Simpozij: Istraživanje odnosa likovnih i vizualnih umjetnosti u odgoju i obrazovanju

Katarina Zadnik, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Slovenija
Simpozij: Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja

Ivana Paula Gortan-Carlin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
Simpozij: Perspektive suvremenoga glazvenog odgoja i obrazovanja