Interesting Topics and Discussions

13/07/2021
  • Pedagogija i psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina
  • Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
  • Metodički pristupi odgoju i obrazovanju
  • P(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture
  • Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezika
  • Uloga i mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učitelja
  • Novi izazovi u nastavi matematike
  • Kineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju
  • Istraživanje odnosa likovnih i vizualnih umjetnosti u odgoju i obrazovanju
  • Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja