Program  STOO2*


Detaljan program možete preuzeti u nastavku! / Detailed Conference program can be accessed below!


Registracija sudionika, otvaranje skupa, plenarna izlaganja te stanka za ručak na dan 20.5.2022. održat će se na Muzičkoj akademiji Zagreb (Trg Republike Hrvatske 12, 10000, Zagreb). Detaljne upute od Učiteljskog fakulteta do Muzičke akademije možete pronaći u nastavku:

Tramvaj: stanica "Učiteljski fakultet" -  LINIJE 14 i 17 u smjeru Trg bana Josipa Jelačića - stanica "Trg Republike Hrvatske" (cca 10 min)

Pješice: Učiteljski fakultet u smjeru Trga bana Josipa Jelačića, Muzička akademija nasuprot Hrvatskog narodnog kazališta (cca 15 minuta).

_______________________________________

Conference Registration, the opening, plenary lectures and lunch break on May 20, 2022, will be held at the Zagreb Academy of Music (Trg Republike Hrvatske 12, 10000, Zagreb). Detailed instructions from the Faculty of Teacher Education to the Academy of Music can be found below:

Tram: station "Učiteljski fakultet" - LINES 14 and 17 towards Trg bana Josip Jelačića Central Square - station "Trg Republike Hrvatske" (approx. 10 min)

By foot: Faculty of Teacher Education in the direction of Ban Josip Jelačić Central Square, Music Academy will be opposite the Croatian National Theater (approx. 15 minutes).

*Organizator zadržava pravo izmjene programa! / * The organizer reserves the right to change the program!